Общи положения

Сайтът pamporovoski.com е собственост на фирма Травко БГ ЕООД, регистрирана в Търговския регистър на Република България с ЕИК: 201517860. Седалището на фирмата е в Кърджали, управител на Травко БГ и администратор на този сайт е Михаела Кирчева.

Тези общи условия представляват договор за ползване на сайта, който потребителят сключва с pamporovoski.com. Администраторът на pamporovoski.com е длъжен да съхранява и защитава личните данни на потребителя спазвайки Политиката за лични данни .

Препратки (линкове) към други сайтове се предоставят за улеснение на потребителите. Екипът на pamporovoski.com не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.

Вие като потребител нямате право да претендирате за претърпени вреди и/или пропуснати ползи, заради решение, което сте взели, повлиявайки се от информация, която сте прочели в сайта pamporovoski.com.

Интелектуална собственост и авторски права

Всички текстове, снимки и видео са собственост на pamporovoski.com. Потребителят няма право да копира, преписва или използва каквато и да е информация (текст и образ) от pamporovoski.com без изрично писмено позволение от представител на сайта.

Какво предлагаме

Pamporovoski.com е сайт за информация, реклама и продажба на ски услуги и обучения по зимни спортове в курорта Пампорово в България. Всяка закупена услуга от сайта pamporovoski.com е равна на договор за покупко-продажба между потребителя и фирма Травко БГ ЕООД.

Условия за резервация

Всяка изпратена заявка за резервация през форма за контакт на сайта pamporovoski.com, потвърдена от представител на pamporovoski.com и платена от потребителя, се счита за сключване на договор за предоставяне на услуга между Травко БГ ЕООД и потребителя. Общите условия към договора за услуга ВИЖТЕ ТУК.

Потребителят е длъжен да предоставя верни данни за себе си и за останалите потребители, които записва от свое име.

Правни регулации

Съдържанието и услугите, предлагани на сайта pamporovoski.com, попадат под регулацията на Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни и Комисия за регулиране на съобщенията.

Заключителни

Тези условия могат да се променят по всяко време от собственика на сайта, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им на pamporovoski.com.

Приложимо право е българското. Възникналите спорове се решават по пътя на преговорите и взаимните отстъпки, а когато това се окаже невъзможно, спорът се отнася за решаване пред Арбитражния съд на Българската търговско промишлена палата, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.